Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a základní praktické dovednosti potřebné pro výkon OZO v oblasti BOZP, bude se orientovat v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i v jiných požadavcích z oblasti BOZP a využívat je pro svoji praktickou činnost v podnikové praxi.

Cieľová skupina

Kurz je určen pro zájemce, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností v činnostech v oblasti BOZP, a kteří chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky, aby mohli: složit potřebnou zkoušku pro provádění činnosti OZO, stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobou s potřebnými znalostmi (viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako: zaměstnavatelé s potřebnými znalostmi, zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti „Poskytování služeb v oblasti BOZP“ ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jinými účely.

Obsahová náplň

Současná právní úprava BOZP obsažená v zákoníku práce a zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména: povinnosti zaměstnavatelů (vedoucích zaměstnanců), povinnosti a práva zaměstnanců, zástupců zaměstnanců pro BOZP, prevence pracovních rizik – identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, rizikové faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek, dozorové orgány státu v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a další), požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky [stroje (včetně dopravních prostředků)], technická zařízení a vybavení), organizaci práce a pracovní postupy, prevence a řešení mimořádných událostí v BOZP, zejména pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťování jejich příčin a okolnosti a jejich odškodňování, dodržování stanovených pracovních podmínek, ochrana pracovněprávních vztahů, stavebnictví a chemie z pohledu BOZP. Zajišťování, organizace a řízení BOZP na úrovni podniku. Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik. Zásady zpracování a vedení dokumentace BOZP. Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie). Požární ochrana a ochrana životního prostředí ve vazbě na BOZP. Základy lektorské činnosti. Tematické okruhy kurzu pokrývají všechny úseky oblasti BOZP ve smyslu ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce.

Termíny kurzov

02.10.2017 - 08.12.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 15 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** zobraziť

email:
gradua@... zobraziť


Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 006 *** zobraziť

mobil:
+420 725 531 *** zobraziť

email:
gradua@... zobraziť

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)