Kurz: Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář

Popis kurzu

Souhrnné zopakování problematiky BOZP, částečně též PO. Příprava na zkoušku OZO pro BOZP. Výměnou zkušeností s lektorem i ostatními účastníky semináře si ověřit správnost či chyby v dosavadní činnosti na úseku BOZP.Obsah kurzu

Platné předpisy oblasti BOZP (včetně zdravotnictví, hygieny, stavebnictví, chemie, ochrany životního prostředí, PO). Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců, povinnosti odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP. Všeobecné preventivní zásady pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizace rizik při práci (metody). Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek BOZP včetně zpracování stanovené dokumentace. Základní povinnosti v problematice poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, jejich evidence, kontroly jejich užívání. Ukázky zpracování vyžadovaných písemných prací ke zkoušceCieľová skupina

Osobám přihlášeným ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb.Kontaktná osoba

Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
+420 226 006 300
gradua@gradua.cz


Organizátor