Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seznámit se s platnou právní úpravou BOZP, povinnostmi zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců, právy a povinnostmi zaměstnanců a jejich zástupců, osob s odbornou a zvláštní odbornou způsobilostí v BOZP, pracovníků orgánů státní kontroly. Pochopit význam spolupráce a součinnosti všech zainteresovaných osob, případně subjektů, která může přinést zlepšení stavu BOZP v podniku. Získat znalosti o zásadách praktické aplikace legislativy v oblasti BOZP a v oblastech souvisejících, které využijí při své pracovní činnosti prováděné ve vztahu k problematice BOZP.

Cieľová skupina

Statutárním zástupcům a vedoucím zaměstnancům podniků, představitelům vedení podniků pro systém managementu BOZP, zástupcům zaměstnanců, členům řad zaměstnanců a odborových organizací pověřeným zastupováním pro oblast BOZP, samostatným podnikatelům, zájemcům o úvod do problematiky v rámci získávání praxe k pozdějšímu složení zkoušky z OZO v oblasti BOZP, odborně způsobilým osobám na úseku požární ochrany, v oblasti ochrany životního prostředí apod., podnikovým personalistům, právníkům a dalším specialistům, jejichž činnost souvisí s problematikou BOZP.

Obsahová náplň

Současná právní úprava zajišťování podmínek BOZP v pracovněprávních vztazích a mimo pracovněprávní vztahy. Přehled základních předpisů. Práva a povinnosti podnikatelů, statutárních zástupců podniků, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP. Postavení a úloha zástupců zaměstnanců pro BOZP, představitelů vedení a manažerů pro HSMS. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. Odborná a zvláštní odborná způsobilost v BOZP, význam činnosti odborně způsobilých osob. Státní správa a kontrola v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor a další).

Termíny kurzov

18.09.2017 - 21.09.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** zobraziť

email:
gradua@... zobraziť


Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 006 *** zobraziť

mobil:
+420 725 531 *** zobraziť

email:
gradua@... zobraziť

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)