Kurz: Údržba a její řízení - TPM

Popis kurzu

Porozumět principům údržby TPM. Naučit se identifikovat a analyzovat ztráty zaviněné špatným stavem strojů. Návody jak vytvořit systém plánované údržby na základě přesně stanovených pravidel. Umět zpracovat pravidla pro vytvoření stabilní TPM organizace v podniku. Umět využít schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání.Obsah kurzu

Definice TPM. Cíle TPM – proč zavádět TPM ve firmách. Trendy v oblasti údržby. Ztráty ve využívání strojů a zařízení. Analýza stavu zařízení. Měření efektivity zařízení. Dílna jako efektivní systém člověk a stroj. 3 důležité změny, aby fungoval systém TPM. Principy a hlavní zásady pro autonomní, plánovanou a preventivní údržbu. Postup při zavádění TPM. 5S jako základ TPM. 7 kroků úspěšného zavedení TPM ve firmě. Nastavení systému TMP ve firmě. Zkušenosti z implementace. Motivace a zapojení zaměstnanců do programu TPM.Cieľová skupina

Střední a nižší management, průmysloví inženýři, procesní inženýři, lean manažeři, vedoucí údržby, pracovníci údržby, technologové, mistři.Kontaktná osoba

Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
+420 226 006 300
gradua@gradua.cz


Organizátor