Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a krajanov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové kompetencie – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na dennej výučbe, t.j. pracujúcim, prípadne inak zaneprázdneným a ktorí:

pracujú a žijú na Slovensku; majú slovenských kolegov alebo zamestnancov; chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi; potrebujú sa dorozumieť v bežných denných situáciách; chcú rozumieť správam v médiách (TV, rádio, tlač).

Obsahová náplň

Večerný kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách, 4 vyučovacie hodiny týždenne v čase od : 18:00 – 19:30.

Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy a krátky pohovor, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach: úplní začiatočníci A1 začiatočníci A2 mierne pokročilí B1 stredne pokročilí B2 pokročilí C

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Marianna Hričová
tel:
+421 2/544 109 *** zobraziť

mobil:
+421 911 911 *** zobraziť

email:
marianna.hricova@... zobraziť


Adresa
Žižkova 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)