Kurz: Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a krajanov

Popis kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové kompetencie – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.Obsah kurzu

Večerný kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách, 4 vyučovacie hodiny týždenne v čase od : 18:00 – 19:30.

Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy a krátky pohovor, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach: úplní začiatočníci A1 začiatočníci A2 mierne pokročilí B1 stredne pokročilí B2 pokročilí CCieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na dennej výučbe, t.j. pracujúcim, prípadne inak zaneprázdneným a ktorí:

pracujú a žijú na Slovensku; majú slovenských kolegov alebo zamestnancov; chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi; potrebujú sa dorozumieť v bežných denných situáciách; chcú rozumieť správam v médiách (TV, rádio, tlač).Kontaktná osoba

Mgr. Marianna Hričová
+421 2/544 109 02
marianna.hricova@cdv.uniba.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena