Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v odbornej a jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Cieľová skupina

Zahraniční študenti, absolventi zahraničných stredných škôl s maturitou. Požadované vzdelanie – úplné stredoškolské.

Obsahová náplň

Študenti sú zaradení do študijných skupín podľa nasledovných študijných odborov:

medicínsko-biologické odbory technické odbory prírodovedné odbory ekonomické odbory humanitné odbory, právo Program začína 5-týždenným intenzívnym kurzom slovenského jazyka (30 vyučovacích hodín/týždeň).

Následne má kurz 30–32 hodín týždenne – slovenský jazyk a odborné predmety podľa zvoleného odboru. Študent má možnosť bezplatných odborných konzultácií, prípadne si doplatiť ďalšie individuálne hodiny z požadovaných predmetov.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lenka Gašová
tel:
+421 2/544 103 *** zobraziť

mobil:
+421 911 254 *** zobraziť

email:
lenka.gasova@... zobraziť


Adresa
Žižkova 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)