Kurz: Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku

Popis kurzu

Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch potrebných na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami vysokých škúl na Slovensku v anglických programoch.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v anglickom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Získať základné kompetencie v slovenskom jazyku (čítať, písať, počúvať a hovoriť) na úrovni A2.Obsah kurzu

Program sa začína trojtýždňovým intenzívnym kurzom angličtiny (30 vyučovacích hodín – 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút). Po jazykovom kurze program bude obsahovať 30–32 vyučovacích hodín za týždeň a to anglický jazyk a ďalšie predmety: biológiu, chémiu a fyziku. Naviac, je tu možnosť platených konzultácií alebo individuálnych hodín z požadovaných predmetov.Cieľová skupina

Maturanti, ktorí sa zaujímajú o štúdium na univerzitách na Slovensku (bakalárske alebo magisterské štúdium) ako samoplatcovia. Zahraniční študenti, ktorých angličtina je na jazykovej úrovni mierne pokročilý.Kontaktná osoba

Mgr. Lenka Gašová
+421 2/544 103 68
lenka.gasova@cdv.uniba.sk


Organizátor