Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch potrebných na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami vysokých škúl na Slovensku v anglických programoch.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v anglickom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Získať základné kompetencie v slovenskom jazyku (čítať, písať, počúvať a hovoriť) na úrovni A2.

Cieľová skupina

Maturanti, ktorí sa zaujímajú o štúdium na univerzitách na Slovensku (bakalárske alebo magisterské štúdium) ako samoplatcovia. Zahraniční študenti, ktorých angličtina je na jazykovej úrovni mierne pokročilý.

Obsahová náplň

Program sa začína trojtýždňovým intenzívnym kurzom angličtiny (30 vyučovacích hodín – 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút). Po jazykovom kurze program bude obsahovať 30–32 vyučovacích hodín za týždeň a to anglický jazyk a ďalšie predmety: biológiu, chémiu a fyziku. Naviac, je tu možnosť platených konzultácií alebo individuálnych hodín z požadovaných predmetov.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lenka Gašová
tel:
+421 2/544 103 *** zobraziť

mobil:
+421 911 254 *** zobraziť

email:
lenka.gasova@... zobraziť


Adresa
Žižkova 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)