Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Cieľová skupina

Je určený pre o štúdium na slovenských vysokých školách 1. stupňa, 2. stupňa, 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Obsahová náplň

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia, 25 vyučovacích hodín týždenne.

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov). Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lenka Gašová
tel:
+421 2/544 103 *** zobraziť

mobil:
+421 911 254 *** zobraziť

email:
lenka.gasova@... zobraziť


Adresa
Žižkova 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)