DETAIL KURZU

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 10 mesiacov

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové kompetencie – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Obsah kurzu

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia. 20 vyučovacích hodín týždenne.

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru /okrem začiatočníkov/. Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.

Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov: pre záujemcov, ktorí nebudú študovať na vysokých školách, ale majú o slovenčinu záujem alebo ju potrebujú v práci a v každodennom živote, napr. pracovníci zahraničných zastúpení, diplomati, manažéri medzinárodných firiem, lektori cudzieho jazyka a pod.; ktorí chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi; pre krajanov, ktorých spája so Slovenskom ich pôvod a ktorí sa chcú naučiť reč svojich predkov.

Kontaktná osoba

Mgr. Lenka Gašová
+421 2/544 103 68
lenka.gasova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor