Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 10 mesiacov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové kompetencie – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov: pre záujemcov, ktorí nebudú študovať na vysokých školách, ale majú o slovenčinu záujem alebo ju potrebujú v práci a v každodennom živote, napr. pracovníci zahraničných zastúpení, diplomati, manažéri medzinárodných firiem, lektori cudzieho jazyka a pod.; ktorí chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi; pre krajanov, ktorých spája so Slovenskom ich pôvod a ktorí sa chcú naučiť reč svojich predkov.

Obsahová náplň

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia. 20 vyučovacích hodín týždenne.

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru /okrem začiatočníkov/. Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lenka Gašová
tel:
+421 2/544 103 *** zobraziť

mobil:
+421 911 254 *** zobraziť

email:
lenka.gasova@... zobraziť


Adresa
Žižkova 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)