Kurz: Interní auditor pro svařování

Popis kurzu

aplikovat znalosti získané na semináři do praxe interních auditoů v systému ISO 9001 pro ovlast kvality svařováníObsah kurzu

Obsah: Požadavky na provádění interních auditů, požadavky technických norem, co se ptát – tvorba katalogových otázek, kontrolované činnosti – objednávání, skladování, zpětná sledovatelnost základních a přídavných materiálů, kontrola technické přípravy výroby, výkresová dokumentace, WPS, WPQR, kontrola svářečských pracovišť před, v průběhu a po svařování, technická kontrola, inspekční činnost, kontrolní plán, rozdělení metod nedestruktivních a destruktivních zkoušek, protokoly a jejich význam, přejímka svařovaných dílů a výstupní kontrola, včetně dokumentů odevzdávaných zákazníků, závěry interních auditů, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a připojení značky CE.

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom

Cena: 2 900,–Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 2 600,– (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha)

Variabilní symbol: 060417

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 – Michle Výstupní dokument: osvědčení o absolvování seminářeCieľová skupina

Určeno pro: interní auditory v systému ISO 9001, kteří prověřují aplikaci systému řízení kvality svařování dle ISO 3834 a případně výrobkových norem pro svařování.Kontaktná osoba

Jana Vráblíková
+420 261 062 107
vrablikova@svv.cz


Organizátor