Multikultúrna komunikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • spoznať charakteristické znaky jednotlivých kultúr
 • rozvoj interkultúrneho porozumenia
 • osvojenie schopnosti interkultúrnej komunikácie
 • pochopenie kultúrnych odlišností

Cieľová skupina

Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zahraničným partnerom.

Obsahová náplň

Interpersonálne vzťahy a komunikácia

 • sebapoznanie a sebareflexia v kontexte s inou kultúrou
 • verbálna a neverbálna komunikácia (Slovensko vs. iné krajiny) – princípy a umenie čítať neverbálnu komunikáciu (hlas, gestikuláciu, reč tela)
 • sociálne vnímanie (najčastejšie chyby pri vnímaní iných: predsudky, osobné skúsenosti…)

Multikultúrna komunikácia

 • poznanie zvyklostí, tradícií, pravidiel rôznych krajín
 • zásady interkultúrnej komunikácie
 • špecifiká kultúry a komunikácie zvolených krajín a predchádzanie rôznym problémom pri prenose informácií
 • komunikačný štýl v danej krajine, čo sa očakáva ev. faux-pas
 • rozdiely medzi kultúrami, neúmyselný konflikt a riešenie konfliktov
 • interkultúrne vyjednávanie a porozumenie
 • poznanie histórie, náboženstva, hodnôt, vnímanie času, termínov, priestoru, úroveň formálnosti
 • interkultúrne rozdiely v morálke, v asertivite, v sebavedomí a sebakritike
 • riešenie typických situácií z praxe

Interkultúrna psychológia

 • kultúrny šok – ako ho zvládnuť
 • fázy integrácie, prijatie noriem a hodnôt v danej krajine
 • národné a etnické predsudky, stereotypy
 • mentalita a spôsob myslenia v inej kultúre

Zvládanie kultúrnych rozdielov a kultúrny profil

 • Európa
 • Amerika
 • Ázia
 • Afrika, Arábia a Blízky východ
 • Austrália a Nový Zéland

Lektor:
Certifikovaná lektorka s bohatými skúsenosťami v oblasti vyjednávacích a komunikačných zručností. Školenia realizovala v rôznych slovenských i nadnárodných spoločnostiach, ako aj v štátnych a verejných inštitúciách (referencie na vyžiadanie).

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

09.03.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)