Kurz: Multikultúrna komunikácia

Popis kurzu

 • spoznať charakteristické znaky jednotlivých kultúr
 • rozvoj interkultúrneho porozumenia
 • osvojenie schopnosti interkultúrnej komunikácie
 • pochopenie kultúrnych odlišnostíObsah kurzu

Interpersonálne vzťahy a komunikácia

 • sebapoznanie a sebareflexia v kontexte s inou kultúrou
 • verbálna a neverbálna komunikácia (Slovensko vs. iné krajiny) – princípy a umenie čítať neverbálnu komunikáciu (hlas, gestikuláciu, reč tela)
 • sociálne vnímanie (najčastejšie chyby pri vnímaní iných: predsudky, osobné skúsenosti…)

Multikultúrna komunikácia

 • poznanie zvyklostí, tradícií, pravidiel rôznych krajín
 • zásady interkultúrnej komunikácie
 • špecifiká kultúry a komunikácie zvolených krajín a predchádzanie rôznym problémom pri prenose informácií
 • komunikačný štýl v danej krajine, čo sa očakáva ev. faux-pas
 • rozdiely medzi kultúrami, neúmyselný konflikt a riešenie konfliktov
 • interkultúrne vyjednávanie a porozumenie
 • poznanie histórie, náboženstva, hodnôt, vnímanie času, termínov, priestoru, úroveň formálnosti
 • interkultúrne rozdiely v morálke, v asertivite, v sebavedomí a sebakritike
 • riešenie typických situácií z praxe

Interkultúrna psychológia

 • kultúrny šok – ako ho zvládnuť
 • fázy integrácie, prijatie noriem a hodnôt v danej krajine
 • národné a etnické predsudky, stereotypy
 • mentalita a spôsob myslenia v inej kultúre

Zvládanie kultúrnych rozdielov a kultúrny profil

 • Európa
 • Amerika
 • Ázia
 • Afrika, Arábia a Blízky východ
 • Austrália a Nový ZélandCieľová skupina

Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zahraničným partnerom.Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréninguPoznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk


Organizátor