Kurz: Presvedčivý predaj - predaj riešení

Popis kurzu

 • Zdokonaliť sa v štrukturovanom kladení otázok s cieľom presnejšej identifikácie potrieb.
 • Posunúť sa od predaja produktov k predaju riešení
 • Zdokonaliť sa v presvedčivej argumentácii
 • Naučiť sa čítať neverbálne prejavy zákazníka a z nich získavať spätnú väzbu pre ďalší postup v obchodnom jednaníObsah kurzu

Predajný cyklus

 • pohľad na predaj ako na postupnosť krokov
 • krátke zhrnutie a zopakovanie poznatkov a skúseností z tréningu Presvedčivý predaj-techniky predaja

Štruktúrované kladenie otázok

 • rôzne zameranie otázok, vhodné kombinovanie otvorených a uzavretých otázok
 • zhovorčiví a mlčanliví zákazníci, ako sa efektívne dozvedieť to, čo potrebujem

Predaj riešení

 • rozdiel medzi predajom produktu a predajom riešenia
 • s riešením akých potrieb a problémov u zákazníka súvisí náš produkt
 • ako pomocou niekoľkých produktov a súvisiacich služieb vytvoríme riešenie

Presvedčivá argumentácia

 • technika TEL(tvrdenie, emócie, logika), štruktúra argumentácie

Verbálna a neverbálna komunikácia pre pokročilých

 • čítanie neverbálnej komunikácie

Identifikácia rôznych typov zákazníkov

 • základná typológia správania zákazníkov
 • ako identifikovať typ správania zákazníka, ako jednať so zákazníkom

Úvahy o systéme práce obchodníka

 • ako často kontaktovať klienta
 • formy komunikácie, e-mail, telefón, pevná linka, mobil, osobné stretnutie
 • s kým komunikujem, kto je decision-maker a robí rozhodnutia

Viac informácií na www.fbe.skCieľová skupina

Kurz je určený pre predajcov, obchodných zástupcov, vedúcich obchodných oddelení ako pre pracovníkov spoločnosti, od ktorých sa očakáva aktívny prístup ku zákazníkom.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 330 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor