Prezentačné zručnosti I

Základné info
 • Termín kurzov: 16.04.2018 - 17.04.2018 + 3 ďalších termínov
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosť efektívne a efektne prezentovať.
 • Nacvičiť prípravu prezentácie (jednoduchá, logická, presvedčivá).
 • Naučiť účastníkov zaujať poslucháča a byť presvedčivý.
 • Zdokonaliť verbálnu a neverbálnu stránku prezentovania.

Cieľová skupina

Kurz „Prezentačné zručnosti I.“ je určený pre vedúcich pracovníkov, ako aj pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery, alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčov

Obsahová náplň

Príprava prezentácie

 • prezentácia pred malou skupinou poslucháčov, stanovenie cieľa prezentácie, analýza

poslucháčov, analýza postojov, príprava obsahu, štruktúra prezentácie, úvod, stred a záver. Príprava a využitie vizuálnych pomôcok

 • pravidlá prípravy „slidov“ (fólií), používanie spätného projektora

a multimediálneho dataprojektora, flipchart, písomné podklady. Verbálna stránka prezentácie

 • vyhýbanie sa slovu „ja“, argumentovanie úžitkom, typy argumentácie,

otázky a diskusia, aktívne počúvanie. Neverbálna stránka prezentácie

 • gestikulácia, očný kontakt, držanie tela, prezentácia zámeru posediačky,

prezentácia zámeru postojačky, vplyv veľkosti skupiny na neverbálnu stránku prezentácie. Presvedčivosť vystúpenia

 • uvádzanie faktov, racionálny apel, zapojenie citov, emocionálny apel.

Zvládanie trémy

 • cvičenia, dychové cvičenia a drobné triky na prekonanie trémy.

Tréning prezentovania — intenzívny videotréning Charakteristika V kurze „Prezentačné zručnosti I.“ je kladený dôraz na intenzívny videotréning prezentovania. Kurz má obmedzený počet účastníkov (max.8). O zaradení do kurzu rozhoduje termín obdržania prihlášky a zaplatenia zálohy.

Lektor:
Rebeka Trepačová, Alex Plencner

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

16.04.2018 - 17.04.2018
16.07.2018 - 17.07.2018
02.10.2018 - 03.10.2018
03.12.2018 - 04.12.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)