Kurz: Prezentačné zručnosti I

Popis kurzu

  • Rozvinúť schopnosť efektívne a efektne prezentovať.
  • Nacvičiť prípravu prezentácie (jednoduchá, logická, presvedčivá).
  • Naučiť účastníkov zaujať poslucháča a byť presvedčivý.
  • Zdokonaliť verbálnu a neverbálnu stránku prezentovania.Obsah kurzu

Príprava prezentácie

  • prezentácia pred malou skupinou poslucháčov, stanovenie cieľa prezentácie, analýza

poslucháčov, analýza postojov, príprava obsahu, štruktúra prezentácie, úvod, stred a záver. Príprava a využitie vizuálnych pomôcok

  • pravidlá prípravy „slidov“ (fólií), používanie spätného projektora

a multimediálneho dataprojektora, flipchart, písomné podklady. Verbálna stránka prezentácie

  • vyhýbanie sa slovu „ja“, argumentovanie úžitkom, typy argumentácie,

otázky a diskusia, aktívne počúvanie. Neverbálna stránka prezentácie

  • gestikulácia, očný kontakt, držanie tela, prezentácia zámeru posediačky,

prezentácia zámeru postojačky, vplyv veľkosti skupiny na neverbálnu stránku prezentácie. Presvedčivosť vystúpenia

  • uvádzanie faktov, racionálny apel, zapojenie citov, emocionálny apel.

Zvládanie trémy

  • cvičenia, dychové cvičenia a drobné triky na prekonanie trémy.

Tréning prezentovania — intenzívny videotréning Charakteristika V kurze „Prezentačné zručnosti I.“ je kladený dôraz na intenzívny videotréning prezentovania. Kurz má obmedzený počet účastníkov (max.8). O zaradení do kurzu rozhoduje termín obdržania prihlášky a zaplatenia zálohy.Cieľová skupina

Kurz „Prezentačné zručnosti I.“ je určený pre vedúcich pracovníkov, ako aj pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery, alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčovCertifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena