Tréningy interpersonálnej komunikácie

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Poznámka k cene: Zľava na posledné voľné miesta!!! 60 EUR
  • Organizátor: InSYS spol. s r. o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréningy zamerané na zlepšenie interpersonálnej komunikácie, získanie ďalších komunikačných zručností, riadiacich schopností, obchodných zručností.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí chcú vedieť:

  • efektívne komunikovať v rámci pracovného tímu,

    s podriadenými, s nadriadenými

  • efektívne komunikovať so zákazníkmi
  • zvládať pracovný stres
  • efektívne využiť pracovný čas

atď.

Obsahová náplň

Sebapoznanie ako predpoklad efektívnej riadiacej práce

Komunikácia v riadení

Asertívna komunikácia

Komunikačné zručnosti

Budovanie pracovného tímu

Vedenie ľudí

Rozhodovací proces v riadení

Efektívne vedenie porád

Riešenie konfliktov

Práca s časom v riadení

Verejné vystúpenie

Stres manažment

Riadenie zmien

Vedenie obchodného rokovania

Cieľové riadenie (Management by Objectives)

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Juríčková
tel: +421 32/743 27 49
mobil: +421 905 352 040
e-mail: skolenia@insys.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 32/743 27 49
mobil: +421 905 352 040
email: skolenia@insys.sk
web: www.insys.sk

Adresa
InSYS spol. s r. o.
Kniežaťa Pribinu 24, Trenčín Zobraziť na mape