MS PROJECT !!!Výhodná cena!!! aj cez KOMPAS+

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent kurzu sa naučí plánovať akýkoľvek projekt bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti s plánovaním, sledovať, riadiť, aktualizovať projekt, naplánovať každú etapu projektu a rozdeliť úlohy medzi všetkých členov pracovnej skupiny pomocou elektronickej pošty.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí chcú efektívne plánovať a realizovať akékoľvek projekty.

Obsahová náplň

 • úvod do problematiky plánovania – vybrané pojmy z teórie plánovania, stratégia plánovania
 • ovládanie programu, popis okna
 • tvorba projektu – plán projektu: úloha, fáza, míľnik
 • hierarchická štruktúra projektu – hierarchia úloh v projekte
 • zadanie úloh (odstránenie, kopírovanie, presúvanie úloh)
 • zadanie opakovaných úloh
 • pridanie míľnikov
 • predpokladaná doba trvania úlohy
 • súhrnné úlohy
 • osnova zoznamu úloh, štruktúra rozpisu práce (WBS) – hierarchia úloh v projekte
 • predchodca – úloha, ktorú je pred zahájením inej úlohy nutné dokončiť
 • následník – úloha, ktorá je závislá na zahájení alebo dokončení predchádzajúcej úlohy
 • hľadanie kritickej cesty
 • riadenie projektu
 • vkladanie a alokácia zdrojov, zdieľanie zdrojov
 • aktualizácia projektu
 • príprava tlačových zostáv

Lektor:
IT konzultant z praxe s výbornými lektorskými schopnosťami

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia

Termíny kurzov

26.03.2018 - 27.03.2018

MS Project základ I.(2 dni od 9.00 - 15.00)

Prihlásiť sa
16.04.2018 - 17.04.2018

MS Project II. (2 dni od 9.00 - 15.00)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Juríčková
tel:
+421 32/743 27 *** zobraziť

mobil:
+421 905 352 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
Kniežaťa Pribinu 24, 91101 Trenčín a kdekoľvek na Slovensku

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 32/743 27 *** zobraziť

mobil:
+421 905 352 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.insys.sk

Adresa
InSYS spol. s r. o.
Kniežaťa Pribinu 24, Trenčín Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)