DETAIL KURZU

Vyjednávanie v obchodnom jednaní

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • Zdokonaliť sa vo vyjednávaní so zákazníkom o podmienkach dodávky a o jej cene tak, aby výsledok vytváral predpoklady pre dlhodobú spoluprácu
 • Uvedomiť si dôležitosť prípravy na vyjednávanie a spracovať si prípravu na jednania, ktoré účastníkov v najbližšom čase čakajú
 • Zdokonaliť sa v komunikačných a taktických zručnostiach, ktoré sú potrebné v jednotlivých fázach vyjednávania a zvýšiť presvedčivosť svojej argumentácie
 • Naučiť sa využívať vyhodnotenie vyjednávania k stálemu zlepšovaniu svojich vyjednávacích zručností
Obsah kurzu

Vyjednávanie

 • kontext vyjednávania a pozícia vyjednávača, chyby pri vyjednávaní
 • test schopností pre vyjednávanie, prístupy k vyjednávaniu.

Príprava na vyjednávanie

 • získať fakty, pohľad z dvoch strán, stanovenie cieľov
 • analýza partnera a stanovenie stratégie a taktiky

Priebeh vyjednávania

 • fázy vyjednávania, diskusia, návrhy, dohoda
 • presvedčovanie a argumentácia
 • námietky pri vyjednávaní

Vyhodnotenie vyjednávania

 • zhodnotiť či sme dosiahli svoje ciele
 • s odstupom zhodnotiť plnenie dohody

Súčasťou tréningu je hra, v ktorej sa ocitneme v roli vyjednávača. Potom analýza poznatkov a skúseností z tejto hry a nakoniec aplikácia poznatkov do našej praxe vyjednávania so zákazníkmi.

Bližšie informácie na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Kurz je určený pre predajcov, obchodných zástupcov, vedúcich obchodných oddelení, ktorí majú možnosť poskytnúť zákazníkom určité výhody alebo zľavy a zároveň sa od nich očakáva, že s týmito možnosťami budú narábať efektívne tak, aby dosiahli maximálny zisk z jednotlivých obchodných prípadov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 330 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor