Seminár "PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A INÝCH KRAJÍN Z POHĽADU BOZP - právne pohľady zamestnávateľa a inšpekcie práce"

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov krajín EU a iných krajín a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Obsahová náplň

Program – 1.časť Lektor: Mgr. Katarína TIMKOVÁ 8:30 – 12:15 PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A INÝCH KRAJÍN

  • Zamestnanci krajín EU a iných krajín – úvod do problematiky
  • Uznávanie odbornej spôsobilosti a odbornej praxe zamestnancov krajín EU a iných krajín
  • Postup Inšpektorátov práce pri kontrolách zamestnávania zamestnancov krajín EU a iných krajín

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA VO VZŤAHU K BOZP PRE ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A INÝCH KRAJÍN

  • Riešenia jazykových bariér medzi zamestnávateľom a zamestnancom krajín EU a iných krajín z pohľadu IP
  • Oboznamovanie zamestnancov krajín EU a iných krajín v zmysle právnych predpisov
  • Pracovné úrazy zamestnancov krajín EU a iných krajín

Program – 2.časť Lektor: JUDr. Matej KUKURA, PhD. 12:30 – 14:30 PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA VO VZŤAHU K BOZP PRE ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A INÝCH KRAJÍN

  • Dokumentácia BOZP a oboznamovanie zamestnancov krajín EU a iných krajín
  • Ako zabezpečiť splnenie podmienok pre získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov krajín EU a iných krajín
  • Príklady z praxe a diskusia

ŠETRENIE NEOBVYKLÝCH PRACOVNÝCH ÚRAZOV Z POHĽADU BOZP

  • Práca z domu, športové hry, teambuilding a iné neobvyklé pracovné úrazy, vrátane prezentácie judikátov k tejto problematike

Lektor:
lektori : Mgr. Katarína Timková, právnik a JUDr. Matej Kukura, PhD. advokátska kancelária IURISTICO Košice

Termíny kurzov

12.02.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Slávka Šamudovská
mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
samudovska@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Krakovská 23, Košice, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)