Prezentační dovednosti v praxi

Popis kurzu

Navázat na dosavadní znalosti a zkušenosti účastníků a poskytnout jim prostor pro vlastní prezentaci. V tvůrčí atmosféře zprostředkovat účastníkům rozvojovou zpětnou vazbu k formě jejich prezentace, poskytnout nové dovednosti a techniky s cílem mluvit kultivovaně, zajímavě a zaujmout přirozeností a sebejistotou zároveň.

Obsah kurzu

  • příprava prezentace, cílová skupina posluchačů, stanovení cíle prezentace
  • osobnost řečníka – zaujetí pro téma, motivace pro vystoupení, osobní příprava
  • stanovení obsahu a jednotlivých kroků prezentace, typografie a úprava
  • reakce na dotazy publika, námitky a zpětná vazba
  • neverbální komunikace – postoj, gesta, mimika, oční kontakt a úsměv
  • efektní závěr – čím zakončit prezentaci

Cieľová skupina

Manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, vedoucím i liniovým zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí. Všem, kdo chtějí zdokonalit své komunikační a prezentační dovednosti, působit přesvědčivě, zbavit se zbytečné trémy a obvyklých problémů spojených s vystupováním na veřejnosti.

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz

Organizátor