Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 348 € (290 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci sa detailne oboznámia s metodológiou SPC, ako správne analyzovať spôsobilosť procesu a zariadení, aké druhy regulačných diagramov využiť pre variabilné a atribútové dáta, ako vypočítať koeficient spôsobilosti procesu (Cpk, Ppk) a spôsobilosti stroja (Cmk) v zmysle požiadaviek AIAG príručky SPC 2. edícia.

Pre koho je kurz určený:

Pre procesných manažérov, manažérov kvality a pracovníkov zaoberajúcich sa analýzou procesov a produktu.


Obsahová náplň

 • Vysvetlenie definície a zamerania SPC
 • Aplikácia a história SPC, účinnosť SPC v praxi
 • Základné pojmy v SPC, normálne rozdelenie, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, iné štatistické rozdelenia
 • Štatistické nástroje používané v praxi – paretova analýza, priebehový diagram, histogram, boxplot, multivariačná analýza
 • Korelačný diagram, typy korelácií, vytváranie a analýza regulačných diagramov
 • Štatistická kontrola procesov pre variabilné dáta (metodika a príklady) – X-R, X-S, IMR regulačné diagramy
 • Štatistická kontrola procesov pre atribútové dáta (metodika a príklady) – C, U, NP, P diagramy
 • Cvičenie pre účastníkov kurzu- ako správne vyberať typ regulačného diagramu
 • Analýza spôsobilosti procesov a zariadení – vplyv dlhodobých a krátkodobých dát, výpočet a interpretácia indexov spôsobilosti procesov Cp, Cpk, Ppk a indexov spôsobilosti strojov Cmk
 • Praktické cvičenia

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 348 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)