MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a manažment zmeny

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 420 € (350 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V tréningu prejdeme základy manažérskej práce,  vysvetlíme si jednotlivé pojmy, naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu zjednodušiť si prácu a zvýšiť svoj výkon.  Preberieme si základy manažmentu a manažérskeho rozhodovania. Systematicky sa naučíme delegovať a plánovať zmeny tak, aby boli prijaté s čo najmenším odporom.

Cieľová skupina:

Manažéri strednej a vyššej úrovne, projektový manažéri, vedúci pracovníci.

Obsahová náplň

 • Manažérske štýly vedenia a možnosti ich využitia
 • Podstata manažérskeho cyklu - plánovanie cieľov metódou SMART a aktivít k dosiahnutiu stanovených cieľov, zadanie úlohy, kontrola a poskytnutie konštruktívnej spätnej väzby
 • Orientácia na ciele a aktivity - určenie úloh a aktivít potrebných pre dosiahnutie cieľov, pravidelné vyhodnotenie a nápravné opatrenia
 • Kontrola ako nástroj zlepšovania a rozvoja spolupracovníkov
 • Budovanie efektívneho systému - tvorba efektívneho systému v princípe s manažérskym cyklom
 • Motivácia spolupracovníkov - motivačné faktory, nastavenie pravidiel odmeňovania, vedenie motivačného rozhovoru
 • Delegovanie - typy zadávania úloh a ich zrozumiteľné zadanie, rozdelenie kompetencií, právomocí a zodpovednosti
 • Manažérske rozhodovanie - prípadové štúdie a tréning
 • Manažment zmeny- identifikácia a využitie možností, určenie a eliminácia negatívnych vplyvov spôsobených zmenami, vedenie spolupracovníkov k zmenám

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 420 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)