LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V Leadershipe II. sa budeme venovať podrobnejšie práci s ľuďmi a výkonným tímom. Budeme odkrývať vnútornú motiváciu našich podriadených, budeme pracovať na nastavovaní očakávaní a budeme sa učiť delegovať prácu a právomoci podľa vzniknutej situácie. Vďaka tomu, že spoznáme vnútorné faktory motivácie, budeme môcť vytvoriť výkonnejší tím a zvýšiť tak kvalitu našej práce.

Cieľová skupina:

Manažéri strednej a vyššej úrovne, projektový manažéri, vedúci pracovníci.

Obsahová náplň

  • Štýly vedenia ľudí a ich charakteristika, 6 štýlov leadershipu a identifikácia preferovaného štýlu vedenia
  • Slabé stránky jednotlivých štýlov vedenia ľudí a ich korigovanie
  • Situačný prístup vedenia manažérov a spolupracovníkov, zmena paradigmy riadenia
  • Zvládanie situácií, kedy je potrebná zmena štýlu vedenia
  • Zadávanie úloh a kontrola ich plnenia, poskytnutie konštruktívnej spätnej väzby tak, aby motivovala k zlepšeniu
  • Typológia tímov a ich vývoj, prispôsobenie vlastného štýlu riadenia tímu
  • Analýza aktuálnej situácie v tíme, návrh zmien a opatrení pre zlepšenie výkonnosti tímu
  • Tvorba kultúry v spoločnosti- budovanie dôvery, hodnôt a efektívnej komunikácie
  • Ako svojim správaním a činmi vyjadriť osobné hodnoty a budovať firemnú kultúru
  • Praktický tréning práce s tímom a riešenie modelových situácií

Termíny kurzov

22.02.2018 - 23.02.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 468 € (390 € bez DPH)

Prihlásiť sa
18.10.2018 - 19.10.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 468 € (390 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
mobil:
+421 911 280 *** zobraziť


Adresa
Agátová 33, 84101 Bratislava - Dúbravka
Penati Club, kongresová miestnosť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)