KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie konfliktov, asertivita a emocionálna inteligencia

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 420 € (350 € bez DPH)
  • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V tomto kurze si podrobne rozoberieme našu dennú komunikáciu, povieme si niečo o šumoch, ktoré spôsobujú to, že sme sa neporozumeli. Povieme si o komunikačných “ušiach” a o tom, ako kvalitne komunikovať naše potreby a presvedčenia. Rozoberieme si tému konflikt a budeme odkrývať jeho podstatu tak, aby sme mu mohli v čo najväčšej miere predchádzať. Objasníme si pojem asertivita a jej implementovanie do každodenného pracovného života. Poslednou témou bude emočná inteligencia ako dôležitý faktor nášho úspechu v 21.storočí a ako môžeme túto emocionálnu inteligenciu trénovať.

Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený všetkým, ktorých práca vyžaduje komunikáciu v tíme, vo vnútri firmy ako aj navonok. Je vhodný pre manažérov oddelení, projektových manažérov, obchodníkov a všetkých ostatných, ktorí vo svojej dennej práci potrebujú efektívne komunikovať a správne reagovať v komunikácii.

Obsahová náplň

  • Verbálna a neverbálna komunikácia - význam a zámer slov, spôsob vyjadrovania sa pri rozličných situáciách, čítanie a používanie neverbálnej komunikácie
  • Riešenie komunikačných situácií - ako komunikovať v rozličných situáciách z pozície podriadeného alebo nadriadeného pracovníka, práca s faktami a domnienkami
  • Aktívne počúvanie - sústredenie sa na komunikáciu a pochopenie druhej strany, čítanie neverbálneho prejavu, zameranie sa na príčiny
  • Riešenie konfliktov - typy a zdroje konfliktov, etapy vývoja konfliktu, dôsledky neriešených konfliktov, emocionálne prvky konfliktov, ako rozvíjať svoje schopnosti riešenia problémov, identifikácia potenciálnych konfliktov a preventívne opatrenia
  • Asertivita - využitie asertivity pri riešení problémov, tlmenie hnevu, techniky otvorených dverí a selektívneho ignorovania, kritika v asertivite 
  • Emocionálna inteligencia - sebauvedomenie, sebaovládanie, sebamotivácia, empatia a sociálne zručnosti, kontexty emocionálnej inteligencie a príklady

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 420 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)