DETAIL KURZU

PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

Účelom kurzu je podrobne prebrať problematiku náboru zamestnancov. Povieme si bližšie na čo sa máme zamerať pri výbere zamestnancov a ako si pripravíme kvalitný pohovor. V druhej časti budeme riešiť zapracovanie pracovníkov a motiváciu, motivačné faktory, ako komunikovať požiadavky a očakávania v zmysle pracovného výkonu. Prejdeme si aj tému vzdelávanie zamestnancov a ich potrebnú odbornú prípravu na výkon práce.

Cieľová skupina:

Personálni manažéri, zamestnanci z oddelenia ľudských zdrojov, ľudia, ktorí majú na starosť výber zamestnancov.

Obsah kurzu

  • Typy rozhovorov v personálnej práci a ich charakteristiky - prijímací, pred ukončením skúšobnej doby, korekčný v prípade neuspokojivých výsledkov, rozviazanie pracovného pomeru
  • Príprava a postup vedenia rozhovorov
  • Tréning vedenia rozhovorov - pozorovanie prejavov správania sa, techniky kladenia otázok a reakcie, vnímanie uchádzača a aktívne počúvanie, vyhodnotenie rozhovorov
  • Ako vybrať správneho zamestnanca - definovanie požiadaviek, typológia osobností a možnosti využitia vlastností uchádzačov pre danú pozíciu, rozhodovanie
  • Práca s novým zamestnancom - metódy ako čo najefektívnejšie zapracovať zamestnanca na danú pozíciu, pomôcky, ktorými je možné urýchliť proces zapracovania, vytvorenie vhodného pracovného prostredia
  • Motivácia nových zamestnancov a nastavenie pravidiel - faktory spokojnosti, motivačné nástroje, komunikácia úloh a systému odmeňovania
  • Nastavenie firemného vzdelávania- príprava vzdelávacieho procesu
  • Efektivita vzdelávania - stanovenie rozvojových a vzdelávacích potrieb, výber vhodných vzdelávacích metód, pravidelné vyhodnocovanie výsledkov

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Kubinec
+421 911 280 995
cems@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor