MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie porád

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 420 € (350 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning je zameraný hlavne na perfektné zvládnutie vlastného času pomocou techník plánovania. Vysvetlíme si pojem prokrastinácia, ako s ňou bojovať a čo nám pomôže dostať sa do stavu „flow“. V stress managemente si povieme bližšie o konfliktoch, ich príčinách, ako im vieme predchádzať a ako ich dokážeme čo najefektívnejšie riešiť. Poslednou časťou tréningu bude plánovanie porád, obsah porady, techniky na zefektívnenie pracovných porád a systém ,,follow up“ – tak, aby porady boli užitočné.

Pre koho je kurz určený:

manažéri, zamestnanci firiem, vedúci pracovníci.

Obsahová náplň

 • Prostriedky na plánovanie času, identifikácia úrovne plánovania času
 • Využívanie času - zlodeji času, denný záznam, úlohy prepojené na ciele
 • Techniky časového manažmentu - matica časového manažmentu, krivka výkonnosti, časové limity, paretov princíp, zostavovanie časových plánov
 • Multitasking - ako efektívne zvládať prácu na viacerých úlohách súčasne
 • Stres a jeho príčiny - fyziologické a psychické príznaky stresu, priebeh stresu, záťažové faktory
 • Zvládanie stresu - sebadôvera ako základ pre zvládanie stresu, prevencia pred negatívnymi následkami stresu a vyhorením
 • Praktické cvičenia pre zvládanie stresu - komunikácia pod tlakom, uvoľňujúce a relaxačné cvičenia, uvedomovanie si stresovej záťaže a práca so stresom
 • Príprava porady z hľadiska harmonogramu, výberu účastníkov a technického zabezpečenia
 • Efektívne vedenie porád - prvky porady, typy porád, dodržiavanie časového harmonogramu, zvládanie problémových situácií, práca s otázkami a rozdielnymi názormi účastníkov porady, prijatie rozhodnutí, určenie úloh a termínov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 420 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)