DETAIL KURZU

MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie porád

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

Tréning je zameraný hlavne na perfektné zvládnutie vlastného času pomocou techník plánovania. Vysvetlíme si pojem prokrastinácia, ako s ňou bojovať a čo nám pomôže dostať sa do stavu „flow“. V stress managemente si povieme bližšie o konfliktoch, ich príčinách, ako im vieme predchádzať a ako ich dokážeme čo najefektívnejšie riešiť. Poslednou časťou tréningu bude plánovanie porád, obsah porady, techniky na zefektívnenie pracovných porád a systém ,,follow up“ – tak, aby porady boli užitočné.

Pre koho je kurz určený:

manažéri, zamestnanci firiem, vedúci pracovníci.

Obsah kurzu

  • Prostriedky na plánovanie času, identifikácia úrovne plánovania času
  • Využívanie času - zlodeji času, denný záznam, úlohy prepojené na ciele
  • Techniky časového manažmentu - matica časového manažmentu, krivka výkonnosti, časové limity, paretov princíp, zostavovanie časových plánov
  • Multitasking - ako efektívne zvládať prácu na viacerých úlohách súčasne
  • Stres a jeho príčiny - fyziologické a psychické príznaky stresu, priebeh stresu, záťažové faktory
  • Zvládanie stresu - sebadôvera ako základ pre zvládanie stresu, prevencia pred negatívnymi následkami stresu a vyhorením
  • Praktické cvičenia pre zvládanie stresu - komunikácia pod tlakom, uvoľňujúce a relaxačné cvičenia, uvedomovanie si stresovej záťaže a práca so stresom
  • Príprava porady z hľadiska harmonogramu, výberu účastníkov a technického zabezpečenia
  • Efektívne vedenie porád - prvky porady, typy porád, dodržiavanie časového harmonogramu, zvládanie problémových situácií, práca s otázkami a rozdielnymi názormi účastníkov porady, prijatie rozhodnutí, určenie úloh a termínov

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Kubinec
+421 911 280 995
cems@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor