Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámenie o zmenách právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických. V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov s celoslovenskou platnosťou.

Cieľová skupina

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie elektrotechnika vydané 07.12.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 06.12.2015, v opačnom prípade osvedčenie elektrotechnika stratilo dňom 07.12.2015 platnosť.

Obsahová náplň

Podmienky účasti: originál osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti elektrotechnika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia. Dokladovanie potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (v prípade, ak bola absolvovaná).

Termíny kurzov

08.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Miriam Kyseľová
tel:
+421 55/720 16 *** zobraziť

email:
kyselova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Krakovská 23, Košice, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)