Kurz: Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov

Popis kurzu

Oboznámenie o zmenách právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických. V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov s celoslovenskou platnosťou.Obsah kurzu

Podmienky účasti: originál osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti elektrotechnika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia. Dokladovanie potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (v prípade, ak bola absolvovaná).Cieľová skupina

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie elektrotechnika vydané 07.12.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 06.12.2015, v opačnom prípade osvedčenie elektrotechnika stratilo dňom 07.12.2015 plat­nosť.Poznámka k cene

Cena pre zmluvných klientov je 45 € s DPH.Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
+421 55/720 16 14
kyselova@besoft.sk


Organizátor