Práce s návody na hodnocení speciálních procesů dle CQI 11,12,15,17,23

Popis kurzu

Porozumění požadavkům zákazníka a návodu pro hodnocení uvedených speciálních procesů: pájení, svařování, galvanické pokovování, povlakování a lakování, tváření plastů.

Obsah kurzu

Seznámení s:

  • obsahem návodů CQI 11,12,15,17,23
  • podmínkami pro hodnocení speciálních procesů
  • předcházením rizik ve speciálních procesech
  • způsobem hodnocení
  • zpracováním dokumentace z hodnocení managementu speciálního procesu
  • provedením auditu výrobku a procesu

Cieľová skupina

Interním auditorům (hodnotitelům), odborným pracovníkům speciálních procesů: pájení, svařování, galvanické pokovování, povlakování a lakování, tváření plastů, kteří mají provádět hodnocení uvedených speciálních procesů v řetězci automobilového, leteckého a dalších speciálních oborů průmyslu.

Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 5 988 Kč bez DPH (7 245 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 4 990 Kč bez DPH (6 038 Kč včetně DPH)

Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Organizátor