Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách,

oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 9001 a ISO 19011,

priblížiť techniku interných auditov v organizáciách,

poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia.

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov v organizáciách.

Obsahová náplň

 • Úvod do systémov manažérstva kvality
 • Metódy využívané v systémoch manažérstva kvality
 • Princíp PDCA a procesného riadenia
 • Požiadavky normy ISO 9001:2015
 • Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie
 • Úloha a rola interného audítora
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Termíny kurzov

25.05.2017 - 26.05.2017

kapacita: 15
cena: 168 € (140 € bez DPH)

Prihlásiť sa
06.07.2017 - 07.07.2017

cena: 168 € (140 € bez DPH)

Prihlásiť sa
21.09.2017 - 22.09.2017

cena: 168 € (140 € bez DPH)

Prihlásiť sa
23.11.2017 - 24.11.2017

cena: 168 € (140 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
mobil:
+421 911 280 *** zobraziť


Adresa
Jána Hajdóczyho 7736/11, 917 01 Trnava
Hotel Empire

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape