Manažér kvality pre pokročilých

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 864 € (720 € bez DPH)
  • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality a prácu so systémom manažérstva kvality v organizáciách

prehĺbiť znalosti z predmetných noriem a možnosti ich praktického využitia (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 19011)

naučiť sa identifikovať, definovať a neustále zlepšovať procesy v organizácií

získať vedomosti pre plánovanie a riadenie kvality, osvojiť si metódy pre meranie a hodnotenie kvality

získať vedomosti o vybraných analytických a rozhodovacích metódach a ich praktickom použití (FMEA, trendová analýza, 8D, SPC, 5S, MSA, LEAN)

pochopenie metrologického konfirmačného systému a metrologického poriadku

naučiť sa rozpoznávať chyby meradiel a určovať zhody produktov so špecifikáciou

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu manažéra kvality.  

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Obsahová náplň

kurz v rozsahu 4 dni: 30.03. – 31.03.2017 a 06.04. – 07.04.2017 


1.deň:

7:45 – 8:00      Prezentácia účastníkov

8:00 – 10:00    Systémový a procesný prístup v oblasti systému manažérstva kvality

10:00 – 12:00 Požiadavky noriem a ich praktické uplatňovanie (ISO 9001, ISO/TS 16494)

12:00 – 13:00 Prestávka na obed

13:00 – 15:00 Požiadavky noriem a ich praktické uplatňovanie (ISO 9001, ISO/TS 16494)

15:00 – 16:00 Tvorba mapy procesov a karty procesov

 

2.deň:

8:00 – 9:30      Tvorba prehľadných plánov, dokumentácie procesov a formulárov

9:30 – 12:00    Ciele a politika kvality, zabezpečenie trvalého zlepšovania SMK

12:00 – 13:00 Prestávka na obed

13:00 – 14:30 Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie

14:30 – 16:00 Auditovanie procesov a určovanie úzkych miest

 

3.deň:

8:00 – 10:00    Kontrola kvality produktu

10:00 – 12:00 Riadenie nezhôd a využívanie informačných systémov

12:00 – 13:00 Prestávka na obed

13:00 – 15:00 Využitie metódy FMEA pri návrhu a realizácii produktu

15:00 – 16:00 Analytické a rozhodovacie nástroje (Paretova a trendová analýza)

 

4.deň:

8:00 – 10:00    Využitie štatistických metód riadenia produktu SPC

10:00 – 12:00 Optimalizovanie procesov a pracoviska (5S, LEAN Management)

12:00 – 13:00 Prestávka na obed

13:00 – 14:00 Metrologický konfirmačný systém, metrologický poriadok a legislatíva

15:00 – 15:30 Rozpoznávanie chýb meradiel a určovanie zhody produktov so špecifikáciou

15:30 – 16:00 Záverečný test, diskusia a vyhodnotenie kurzu

 

Kurz pozostáva z nasledovných modulov:

Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie

Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality

Metrológia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 864 €

Dĺžka kurzu: 4 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)