Kurz: Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány & Projektový manažment

Popis kurzu

Poskytnúť efektívnu metodiku pre aplikáciu metód progresívneho plánovania kvality výrobkov (manažmentu projektov), pre tvorbu kontrolných plánov v zmysle požiadaviek príručky AIAG APQP / Control plan 2. Edícia (Ford, Chrysler, GM). APQP sa orientuje na splnenie požiadaviek zákazníka počas jednotlivých fáz / milestones projektu, monitorovanie plnenia kľúčových aktivít, čo umožňuje minimalizovať potenciálne riziká a náklady.Obsah kurzu

 • Princípy a prínosy projektového manažmentu
 • Medziodborový APQP tím
 • Stanovenie projektových cieľov, časové plány realizácie fáz projektu
 • Organizácia práce projektového tímu (Kick off, Status review, Wrap-upmeeting)
 • Dokumentácia počas riešenia projektu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu
 • Štúdia uskutočniteľnosti- Feasibility study, Validácia výrobku a procesu
 • Tvorba kontrolných plánov
 • Zvláštne charakteristiky / znaky
 • Zdokumentovanie a využitie skúseností tímu získaných počas projektu (lessonslearned)
 • Požiadavky počas zákazníckeho auditu STA (Process & PPAP Sign off)Kontaktná osoba

Ing. Adrián Kubinec
+421 911 280 995
cems@cems.sk


Organizátor