Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov o procese schvaľovania výrobných dielov a precvičenie zákazníkom stanovených špecifických postupov schvaľovania procesu. Zdokonalenie manažmentu zabezpečovania kvality (Quality Manager, Quality Engineer, SQA špecialisti, Project Manager).

Obsah kurzu

 • Účel a ciele PPAP procesu, v zmysle požiadaviek ISO/TS 16949
 • Vysvetlenie pojmov a skratiek
 • Požiadavky na proces (Significant Production Run- Významná výrobná dávka)
 • Požiadavky informovania zákazníka ohľadom zmien a potreby PPAP procesu (prezentácia príkladov špecifických požiadaviek Ford, GM, Toyota, PSA, MB)
 • Súbor 18 kľúčových požiadaviek / aktivít procesu PPAP
 • Úrovne predkladania zákazníkovi / voľba úrovne
 • 3 alternatívy statusu schválenia od zákazníka
 • Vysvetlenie dokumentácie / formátov podľa príručky AIAG PPAP 4. Edícia (Ford, Chrysler, General Motors) a smernice VDA 2- Zabezpečenie kvality dodávok
 • Zabezpečenie kvality produktu v sériových dodávkach
 • Riadenie PPAP procesu voči dodávateľom
 • Praktická aplikácia

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Kubinec
+421 911 280 995
cems@cems.sk

Organizátor