MSA – Analýza systému merania

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 348 € (290 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť praktický návod na preverenie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie kvality procesov v zmysle príručky AIAG MSA 4. edíciou a VDA 5. Účastníci sa oboznámia aj formou praktických cvičení s detailným postupom aplikácie MSA v praxi, oboznámia sa s návodmi pre stanovenie spôsobilosti meracieho systému, druhy variability v systémoch merania.

Obsahová náplň

 • Úvod, základné pojmy a terminológia
 • Dôvody hodnotenia kontrolných postupov a meracích systémov
 • Typy MSA (variabilné, atributívne), zdroje variability merania
 • Presnosť merania (stabilita, poloha, linearita) precíznosť (opakovateľnosť = Equipment variation EV Repeatability a reprodukovateľnosť = Appraiser variation AV Reproducibility), postupy overenia správnosti rozlíšenia meradiel
 • Praktické cvičenie pre účastníkov kurzu – skúška GRR meracieho systému
 • Atribútová skúška meracieho systému – vysvetlenie postupu, praktické príklady, vyhodnotenie atribútovej skúšky
 • Praktické cvičenie pre účastníkov kurzu – atributívna skúška meracieho systému
 • Overenie spôsobilosti meracích systémov pre automatické a deštruktívne meracie systémy, spôsobilosť meradla (Cgk)
 • Kalibrácia meradiel – vysvetlenie postupu, praktické príklady, posúdenie výsledkov kalibrácie, základné požiadavky na akreditované laboratórium v zmysle zhody s EN ISO 17025

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 348 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)