Kurz: Životnosť a spoľahlivosť produktov

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnou terminológiou v oblasti životnosti a spoľahlivosti produktov. Vykonaním jednotlivých analýz je možné predikovať početnosť zlyhaní a nákladov spojených s odstránením zlyhaní.Obsah kurzu

  • Základná terminológia v oblasti životnosti a spoľahlivosti produktov
  • PDF/ CDF pre parametrické a neparametrické stanovovanie doby životnosti
  • Hazard function, Bath tube, MTTF, MTTR, MTBF
  • Analýza záručných reklamácií (Warranty analyze) a určenie nákladov na odstránenie závad
  • Stanovenie doby spoľahlivosti pri opraviteľných systémoch (Repairable System Analysis) a plán údržby
  • Zrýchlené skúšky životnosti a interpretácia výsledkov (Accelerated Life Testing)
  • Regresia pri určení doby spoľahlivosti a životnosti
  • Probit analýza pre atributívne dáta
  • Praktické ukážky z oblasti životnosti produktovKontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk


Organizátor