Životnosť a spoľahlivosť produktov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 348 € (290 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnou terminológiou v oblasti životnosti a spoľahlivosti produktov. Vykonaním jednotlivých analýz je možné predikovať početnosť zlyhaní a nákladov spojených s odstránením zlyhaní.

Obsahová náplň

 • Základná terminológia v oblasti životnosti a spoľahlivosti produktov
 • PDF/ CDF pre parametrické a neparametrické stanovovanie doby životnosti
 • Hazard function, Bath tube, MTTF, MTTR, MTBF
 • Analýza záručných reklamácií (Warranty analyze) a určenie nákladov na odstránenie závad
 • Stanovenie doby spoľahlivosti pri opraviteľných systémoch (Repairable System Analysis) a plán údržby
 • Zrýchlené skúšky životnosti a interpretácia výsledkov (Accelerated Life Testing)
 • Regresia pri určení doby spoľahlivosti a životnosti
 • Probit analýza pre atributívne dáta
 • Praktické ukážky z oblasti životnosti produktov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 348 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)