LEAN Management

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 528 € (440 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.  Účastníci sa naučia myslieť  v terminológii LEAN a osvoja si techniky na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi, je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a dosiahnuť spokojnosť zákazníkov. V priebehu kurzu budú praktické ukážky základných metód používaných v oblasti LEAN Managemetu.

Obsahová náplň

 • Úvod do LEAN Managementu
 • Popis a analýza procesov z hľadiska pridanej hodnoty a identifikácie strát
 • Snímka dňa pre určenie spotreby času na jednotlivé operácie
 • Nástroje LEAN Managementu: 5S, TOC, SMED, Poka Yoke, Pull System, Best Practice
 • Vizualizácia ako prevencia vzniku chýb, dashboard, KPI
 • Pravidelné riešenie problémov priamo v prevádzke
 • GEMBA: cieľ a spôsob vykonania
 • Štandardizácia pracovných postupov- SOP
 • 8 typov plytvania (WASTE)
 • Mapovanie TO BE procesu
 • Znižovanie zložitosti
 • Postup implementácie LEAN Managementu- kritické faktory a ich analýza
 • Praktické cvičenia a ukážky uplatnenia jednotlivých metód

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 528 €

Dĺžka kurzu: 3 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)