Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných podnikoch

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 348 € (290 € bez DPH)
  • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou OŽP a jej praktická aplikácia. Výrobná činnosť a jej vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. Vybudovanie systému prevencie ochrany životného prostredia a zavádzanie BAT v praxi.

Obsahová náplň

  • Všeobecne platné právne predpisy v oblasti OŽP
  • Vplyv výrobnej činnosti na jednotlivé zložky ŽP
  • Ochrana ovzdušia – kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia, merania emisií, výpočet emisií a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • Odpadové hospodárstvo – nakladanie s odpadmi a obalmi. Katalóg odpadov, evidencia odpadov, ILNO, hlásenia o nakladaní s odpadmi
  • Vodné hospodárstvo – nakladanie s vodami, prevencia ich znečisťovania a havarijný plán
  • Nakladanie s chemickými látkami (klasifikácia nebezpečných chemických látok, KBÚ, a pod.)
  • Prevádzková dokumentácia v oblasti OŽP

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 348 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)