Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických rizík

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 216 € (180 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámenie sa s problematikou KBÚ a ES. Pochopenie ich významu v riadení chemických rizík a ich správne používanie v praxi za účelom zaistenia chemickej bezpečnosti podniku. Kurz je určený hlavne pre pracovníkov zodpovedných za činnosti vo vzťahu k chemickým látkam, bezpečnostných technikov, ekológov, chemikov a pracovníkov nákupu chemických látok.

Obsahová náplň

 • Legislatíva v oblasti riadenia chemických látok a povinnosti z nej vyplývajúce
 • Základné princípy klasifikácie chemických látok a zmesí
 • Povinnosti vyplývajúce z CLP – klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí
 • Vymedzenie KBÚ a ich rozsah
 • KBÚ a ES – ich význam pri riadení chemických rizík
 • SVHC látky
 • Príklady KBÚ a ich použitie v praxi so zreteľom na informovanosť zainteresovaných strán
 • Sankcie vyplývajúce z nedodržania legislatívnych požiadaviek v oblasti riadenia chemických látok

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 216 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)