Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických rizík

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámenie sa s problematikou KBÚ a ES. Pochopenie ich významu v riadení chemických rizík a ich správne používanie v praxi za účelom zaistenia chemickej bezpečnosti podniku. Kurz je určený hlavne pre pracovníkov zodpovedných za činnosti vo vzťahu k chemickým látkam, bezpečnostných technikov, ekológov, chemikov a pracovníkov nákupu chemických látok.

Obsahová náplň

  • Legislatíva v oblasti riadenia chemických látok a povinnosti z nej vyplývajúce
  • Základné princípy klasifikácie chemických látok a zmesí
  • Povinnosti vyplývajúce z CLP – klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí
  • Vymedzenie KBÚ a ich rozsah
  • KBÚ a ES – ich význam pri riadení chemických rizík
  • SVHC látky
  • Príklady KBÚ a ich použitie v praxi so zreteľom na informovanosť zainteresovaných strán
  • Sankcie vyplývajúce z nedodržania legislatívnych požiadaviek v oblasti riadenia chemických látok

Termíny kurzov

09.03.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 216 € (180 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
mobil:
+421 911 280 *** zobraziť


Adresa
Jána Hajdóczyho 7736/11, 917 01 Trnava
Hotel Empire

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)