LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V Leadershipe IV sa budeme venovať postaveniu lídra v kontexte k budovaniu spoločnosti. Spoločnosť dokáže narásť do veľkosti ľudí, ktorí v nej pracujú. Z toho dôvodu je dôležité, aby kľúčoví ľudia v spoločnosti mali rozvinuté strategické uvažovanie na vysokej úrovni, videli súvislosti a dokázali sa včas a správne rozhodovať.

Obsahová náplň

 • Poznanie organizácie- jej kultúry, cieľov, záujmov a stratégie. Modely organizácií a ich využitie pri opatreniach pre zlepšenie
 • Zásady pre dlhodobú prosperitu spoločnosti a zlom k výraznému rastu
 • Od vízie k stratégii- formulácia vízie a jej dôležitosť, pretavenie vízie do hodnôt a stratégie spoločnosti
 • Využitie nástrojov strategického plánovania a riadenia- PDCA cyklus, Balanced scorecard, Porterov model, SWOT analýza a ďalšie
 • Aplikácie stratégie na jednotlivé úrovne spoločnosti a pracoviská
 • Eliminácia rizík a príprava možných alternatív- definovanie rizík s najvyššou pravdepodobnosťou výskytu, včasné odhalenie rizika, príprava preventívnych opatrení pre zmiernenie negatívnych vplyvov na spoločnosť
 • Plánovanie v rýchlo sa meniacich podmienkach
 • Objavenie lídrov v spoločnosti, práca s nimi a zvyšovanie ich úrovne
 • Príklady spoločností, ktorým sa podarilo spraviť zlom a analýza krokov, vďaka ktorým výrazne narástli
 • Tréning prípravy na motivačnú prezentáciu projektu a zmeny, analýza systému organizácie, príprava krokov pre bod zlomu v spoločnosti

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 468 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)