MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné schopnosti a hodnotiaci rozhovor

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 420 € (350 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V záverečnom manažérskom tréningu budeme trénovať do hĺbky správny spôsob komunikácie a odovzdávania informácii. Budeme sa učiť ako fungujú vzorce myslenia a ako môžeme čo najefektívnejšie posúvať informácie tak, aby sa nestratili v komunikačnom šume. V druhej časti prejdeme postupom ako riadiť tímy, ako nastavovať ich ciele, povzbudzovať členov v kolektívnej spolupráci a kreativite. Povieme si o technikách ako merať výkon a efektivitu tímu. V poslednej časti sa budeme venovať facilitácii, mediácii a prejdeme si postup správne prevedeného hodnotiaceho rozhovoru.

Obsahová náplň

 • Definovanie efektívneho a výkonného tímu, typy tímov a spôsoby ich riadenia
 • Rozvoj tímu- stanovenie výkonových a rozvojových cieľov, budovanie kultúry v tíme, ako zabezpečiť neustále zlepšovanie, zosúladenie tímu
 • Atmosféra tímu- faktory vplývajúce na udržanie dobrej atmosféry v tíme, vedenie motivačných rozhovorov
 • Riešenia krízových situácií v tíme- riešenie nežiaduceho správania sa spolupracovníkov, komunikácia opatrení, udržanie efektivity
 • Manažérska komunikácia a hodnotiaci rozhovor- komunikácia výkonov, cieľov, osobnostného rozvoja a kontroly spolupracovníka, pozitívne usmerňovanie
 • Facilitácia- roly, zodpovednosti a zručnosti facilitátora, praktický návod ako postupovať pri facilitovaní, orientácia obsahu, práca s časom a fázy stretnutia
 • Zásahy facilitátora- typy zásahov, situácie v skupine, riziká a chyby, metódy zapájania účastníkov do procesu
 • Praktické príklady a tréning so spätnou väzbou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 420 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)