DETAIL KURZU

PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie zamestnancov, teambuildingy

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

V Personalistike II. sa zameriame na procesy prebiehajúce v HR, na riešenie konfliktov zo zamestnancami, na hľadanie nových procesov, ktoré skvalitňujú prácu HR oddelenia a pomáhajú tak zvyšovať výkon firmy. Nemenej dôležitou časťou bude téma o odmeňovaní a motivovaní prostredníctvom finančných a nefinančných benefitov. Kurz ukončíme témou teambuildingy, ako ich pripravovať, kde sa inšpirovať a na čo si dávať pozor pri organizácií teambuildingov.

Obsah kurzu

  • Metódy zlepšovania procesov- najpoužívanejšie metódy zlepšovania procesov (LEAN, Six Sigma, 8D, MSA, QFD, FMEA, SPC, 5S, TPM APQP/ PPAP a iné), ich prínosy, vytváranie rozvojových programov, koordinácia tréningov
  • Prepojenie tréningov s praxou účastníkov, ukážky z tréningov zlepšovania procesov
  • Metódy využívané na analýzu procesov- SPC- štatistické metódy riadenia procesov, DOE- zlepšovanie procesu pomocou návrhu
  • Metódy využívané na popis procesov a problémov- QFD- prenesenie požiadaviek zákazníkov do produktov, GLOBAL 8D- riešenie reklamácií a problémov, metódy využívané pri opise procesu
  • Metódy využívané na neustále zlepšovanie- LEAN Management- techniky na znižovanie plytvaní a zvyšovanie produktivity v procesoch, Six Sigma, Kaizen
  • Nastavenie systému odmeňovania- typy systémov odmeňovania, spôsoby motivácie odmeňovaním zamestnancov, hranica kedy môže byť odmeňovanie neefektívne
  • Teambuildingy- príprava teambuildingov, možnosti zamerania teambuildingov, inšpirácie a ciele, ktoré je možné dosiahnuť prostredníctvom teambuildingu, vyhodnotenie efektívnosti teambuildingu
  • predchádzanie problémom počas organizácie teambuildingu

Kontaktná osoba


+421 911 280 995
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor