WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne zvládnutie projektu

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 1 068 € (890 € bez DPH)
  • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Chcete zvládnuť efektívne všetky zadané projekty? Dosiahnite ciele Vášho projektu v termíne a bez zbytočných problémov vďaka praktickým skúsenostiam z workshopu Projektový manažment! Pomocou praktického workshopu prejdeme postupne všetkými fázami projektu od organizácie, plánovania, kontroly projektu cez risk management, riadenie kvality, kontrolu zmeny až po riadenie procesov a vyhodnotenie projektu. Naučíme Vás rozmýšľať nad projektom v súvislostiach a predchádzať krízovým situáciám projektu.

Obsahová náplň

Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného projektu pomocou analýzy spomedzi viacerých možností

Analýza projektu a plánovanie- definovanie činností v rámci projektu, plánovanie ich postupnosti a vytvorenie harmonogramu, definovanie úzkych miest projektu, príprava opatrení na elimináciu a zvládnutie rizík (prípravná fáza je spracovaná pomocou softvéru na plánovanie projektov)

Projektová organizácia- organizačná štruktúra, role, projektová tabuľa, tímový manažment, projektová podpora, použitie techniky pre riadenie projektov

Realizácia a projektová kontrola- zahájenie projektových prác, posudzovanie kontrolných bodov projektu a tolerancie, reporting projektu

Riešenie krízových situácií- odhalenie a posúdenie krízovej situácie projektu, návrh nápravných opatrení vzhľadom k splneniu cieľov projektu, riadenie zmeny  

Vyhodnotenie projektu- hodnotenie plnenia cieľov projektu a ukazovateľov, celkovej prípravy projektu, riešenia situácií a ich hodnotenie následkov


Stručné zadanie:

  1. Prípravná fáza projektu- výber spomedzi viacerých typov projektu (príprava výrobku, start up aplikácie, zefektívnenie pracoviska atď.), zadanie cieľov a následné plánovanie projektu.
  2. Realizácia projektu- výkon zadaných a naplánovaných činností, kontrola priebehu projektu.
  3. Riešenie krízových situácií a práca pod tlakom- každý projekt obsahuje viacero skrytých krízových situácií. Výkon riadenia zmeny projektu pod časovým tlakom.
  4. Hodnotenie úspešnosti projektu- porovnanie dosiahnutých výsledkov a ukazovateľov projektu (splnenie termínu, úloh, riešenie situácií, ekonomika projektu). Vyhodnotenie projektov a použitých riešení.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 1 068 €

Dĺžka kurzu: 3 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)