Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného správania

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Program je vhodný pre každého, koho úspech je závislý od rýchleho a presnejšieho odhadu reakcií ľudí, s ktorými dochádza do bezprostredného kontaktu. Dáva praktické návody, ako pozorovaním identifikovať dominantné charakteristiky očakávaných prejavov a reakcií človeka. Učí technikám analýzy nákupných motívov, ich kategorizácie a nácvik prezentácie ponuky na základe nákupných motívov.

Obsahová náplň

  • Orientácia na zákazníka- zameranie sa na hľadanie riešení problémov zákazníka a napĺňanie jeho očakávaní. Je protikladom k ofenzívnemu predaju, ktorý je zameraný na produkt a jeho parametre
  • Typológia klientov- identifikácia klientov na základe pozorovania ich správania a komunikácie, práca s rôznymi typmi klientov
  • Vytvorenie emočných väzieb- v konzultatívnom prístupe je snahou obchodníka vytvoriť silné emočné väzby, ktoré dávajú predpoklad vernosti a oddanosti klienta
  • Budovanie vzťahu so zákazníkom- vytvorenie hlbokej vzájomnej dôvery so zákazníkom založenej na obojstrannej výhodnosti, spôsoby budovania dôvery u zákazníkov
  • Nákupné motívy zákazníka- spôsoby odhalenia nákupných motívov zákazníka. Aké bývajú najčastejšie nákupné motívy zákazníkov?
  • Predaj komplexných riešení- snahou je predaj riešení a nie konkrétneho produktu, predajom riešenia budujete vzťah a dôveru so zákazníkom
  • Starostlivosť o zákazníka- spôsoby starostlivosti o zákazníkov, predaj doplnkových tovarov a služieb získaným zákazníkom, dlhodobé udržanie zákazníkov

Termíny kurzov

01.06.2017 - 02.06.2017

kapacita: 15
cena: 420 € (350 € bez DPH)

Prihlásiť sa
07.12.2017 - 08.12.2017

cena: 420 € (350 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
mobil:
+421 911 280 *** zobraziť


Adresa
Riazanská 38, 83108 Bratislava
Hotel Blue

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape