OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 708 € (590 € bez DPH)
  • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Chcete predávať viac a za vyššie ceny? Zaujímalo by Vás ako efektívne zvládnuť celý proces predaja od vstupných analýz, definovania zákazníkov, prípravy produktu na predaj, cez oslovenie zákazníka, komunikáciu so zákazníkom, vyjednávanie podmienok až po samotný predaj a starostlivosť o zákazníka? Pomocou praktického workshopu pripravíme komplexnú stratégiu predaja produktu. Predvedieme Vám ako používať metódy predaja v praxi a zároveň budeme merať dosiahnuté výsledky predaja. Cieľom workshopu bude, aby ste sa po jeho absolvovaní pozerali na predaj úplne iným pohľadom a aby ste dokázali aplikovať nadobudnuté znalosti a skúsenosti v praxi.

Obsahová náplň

Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného produktu na predaj pomocou analýzy produktov spomedzi viacerých možností

Analýza zákazníka a trhu- rozdelenie zákazníkov ABC metódou, spôsoby určenia zákazníckych potrieb, výpočet veľkosti trhu, zhodnotenie obchodného potenciálu

Zisťovanie potrieb a komunikácia úžitkov- kladenie otázok a určenie potrieb zákazníka, komunikácia úžitku pre zákazníka, prekonávanie námietok

Príprava stratégie predaja- definovanie vhodného spôsobu oslovenia zákazníkov a predaja, stanovenie ceny produktu, obchodného plánu a definovanie cieľov, určenie spôsobu merania dosiahnutých výsledkov

Akvizícia nových klientov- oslovenie zákazníkov priamo na mieste, komunikácia so zákazníkom a predstavenie produktu, zistenie nákupných motívov zákazníka

Úspešné uzatvorenie obchodu- identifikácia nákupných signálov, vyvolanie záujmu o produkt, práca s motívmi zákazníka, získanie súhlasu, uzatvorenie obchodu


Stručné zadanie:

V úvode Vás náhodne rozdelíme do troch skupín po 3-6 členoch. Potom nasleduje výber spomedzi 5-tich produktov ako sú napríklad (pero, usb kľúč, tužkové baterky atď.). Pripravíte kompletnú stratégiu predaja a následne budete realizovať predaj produktov v lokalite kurzu v okruhu do 3 kilometrov. Na záver vyhodnotíme úspešnosť predaja a plnenia viacerých kritérií zadania workshopu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 708 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)