Kurz: Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického jazyka

Popis kurzu

Získanie základných poznatkov avedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického jazyka



Obsah kurzu

  • Reálie krajín s daným cudzím jazykom
  • Gramatické javy úrovne B2
  • Analýza cudzojazyčného textu
  • Riešenie ukážkových testov



Cieľová skupina

Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium, ktorí uvažujú prihlásiť sa na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, a majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na prijímaciu skúšku z anglického jazyka.



Poznámka k cene

Cena intenzívneho kurzu je 40 € s DPH.



Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
+421 2/672 951 63
pripravnekurzy.bbs@euba.sk


Organizátor