Bratislava

Verejné obstarávanie - Ako prebieha kontrola VO financovaného z fondov Európskej únie - aktuálne zmeny

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea s.r.o., Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad o kontrole „eurofondového“ verejného obstarávania. Predstavia sa jednotlivé štádiá kontroly verejného obstarávania od kontroly pred vyhlásením postupu zadávania zákazky až po kontrolu po uzavretí zmluvy a kontrolu dodatkov. Účastníci budú uvedení do formy spolupráce s Úradom pre verejné obstarávania a Protimonopolným úradom, ktorú môžu riadiace orgány zodpovedné za operačné programy využívať pri výkone kontroly verejného obstarávania. Samostatnou kapitolou budú najčastejšie nedostatky identifikované národnými kontrolnými orgánmi, ako aj auditom Európskej komisie a s tým spojené uplatnenie finančných opráv. Záver bude venovaný osobitnej problematike konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní. aktualne zmeny od 13. 10. 2017

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zástupcov riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov, orgán auditu (sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR), certifikačný orgán (sekcia európskych fondov Ministerstva financií SR), prijímateľov príspevku z fondov EÚ (verejných obstarávateľov a obstarávateľov)

Obsahová náplň

 1. Kontrola verejného obstarávania podľa Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014–2020:
 • predstavenie úloh centrálneho koordinačného orgánu, ktorý vydáva základný dokument upravujúci systém kontroly eurofondového verejného obstarávania
 • čo je to Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014–2020 a pre koho je určený
 • popis jednotlivých typov kontroly : ex-ante kontrola (pred vyhlásení verejného obstarávania a pred podpisom zmluvy), ex-post kontrola (po podpise zmluvy)
 • osobitné typy kontroly, napr. kontrola centrálneho verejného obstarávania
 • vývoj zmien v nastavení systému kontroly v súvislosti s novým zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
 • osobitné pravidlá pre „eurofondové“ zákazky s nízkou hodnotou, prečo sú tieto pravidlá prísnejšie ako určuje zákon o verejnom obstarávaní
 • spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom pri kontrole eurofondového verejného obstarávania
 1. Nedostatky identifikované pri výkone kontroly verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a ich dôsledky
 • finančné korekcie, kto o nich rozhoduje a aké sú pravidlá na ich uplatnenie
 • predstavenie Metodického pokynu centrálneho koordinačného orgánu k určovaniu finančných opráv a Usmernenia Európskej komisie
 • zistenia národných kontrolných orgánov
 • zistenia z auditov Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
 • následky závažných zistení za oblasť verejného obstarávania: prerušenie platieb pre operačné programy
 1. Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • úprava v novom zákone o verejnom obstarávaní
 • dôsledky tohto typu zistenia v prípade eurofondových zákaziek
 • ako sa prijímatelia môžu vyhnúť zisteniam tohto typu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea s.r.o., Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)