Bratislava

Verejné obstarávanie v prostredí nemocnice - pre pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je odpovedať na konkrétne otázky zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie v zdravotníctve. Program školenia je upravený podľa konkrétnych požiadaviek zamestnancov nemocníc. Veríme, že v priebehu školenia pri vzájomnej konštruktívnej diskusii Vám zodpovieme otázky, ktoré sa v programe školenia neobjavili, ale konkrétne Vás trápia.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie v zdravotníctve, hlavne v nemocniciach.

Obsahová náplň

 • Čo je možné v oblasti zdravotníctva považovať za bežne dostupné na trhu (nie bežne dostupné na trhu)?
 • Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 ZVO, konflikt záujmov §23 ZVO, správa o zákazke – dokumentácia § 24 ZVO, prípravné trhové konzultácie podľa § 25 ZVO
 • Opis predmetu zákazky podľa §42 ZVO. Ide o spoločný význam? „ekvivalent & kompatibilita“
 • Zmiešané zákazky na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. Rozdelenie zákazky na časti podľa §28 ZVO.
 • Vyhodnotenie podmienok účasti formou Jednotného európskeho dokumentu.
 • Reverzné verejné obstarávanie podľa § 66 ods. 7 ZVO, len pre nadlimitné zákazky.
 • Povinné zverejňovanie dokumentácie z verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa.
 • Vystavenie referencií pri zákazkách na EKS, vrátane tých u ktorých je odstúpenie od zmluvy, vzájomnou dohodou napr. predĺžená lehota plnenia.
 • Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania podľa § 18 ZVO.
 • Opakované plnenie v zmluvách podľa §42 ods. 13 ZVO,
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO – pomer kvality a ceny, prevádzkové náklady.
 • Využitie subdodávateľov k plnenie zmluvy podľa §41 ZVO, plnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou.
 • Postupy vo verejnom obstarávaní: koncesia, priame rokovacie konanie – ako odôvodniť resp. dokladovať postup. Akým spôsobom je potrebné napr. do verejnej súťaže zadefinovať rozsah možných dodatočných stavebných prác a služieb, aby bolo následne možné použiť priame rokovacie konanie.

Termíny kurzov

07.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142

Adresa
M. Rázusa 23A/8336, 010 01 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape