Bratislava 35

Unix / Linux - pokročilá práca a programovanie v Shelli

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V úvode kurzu sa preberajú niektoré pokročilé nástroje v oblasti súborového systému a správy procesov. Nosnú časť výučby tvorí práca s najčastejšie používanými interpretermi príkazov (Bourne / TC shell) a programovanie skriptov v tomto prostredí, ďalej nasleduje prehľad dostupných programovacích jazykov a vývojových systémov pre prostredie Unix / Linux a stručná informácia o najčastejšie používaných pomocných a aplikačných programoch. Na záver kurzu je vyhradený určitý priestor na konzultácie špecifických problémov podľa požiadaviek účastníkov.

Kurz je zameraný všeobecne a nie je viazaný na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix – FreeBSD alebo Linux – Red Hat, ale podľa potreby možno použiť aj iné verzie systému (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandriva, Slackware a pod.).

Na tento kurz nadväzuje osobitný kurz s názvom „Unix / Linux – správa systému“.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov operačného systému Unix / Linux, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme a jeho službách.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Systém súborov – pokročilá práca so súbormi a adresármi
 • Procesy – neinteraktívne spúšťanie a plánovanie procesov
 • Interpretery príkazov – shell
  • všeobecné princípy a pravidlá
  • typy interpreterov príkazov, ich porovnanie a rozdiely – sh, tcsh, csh, bash, ksh, zsh, …
 • Bourne shell a TC shell – sh, tcsh
  • príkazy, špeciálne znaky
  • zreťazené a podmienené príkazy
  • beh programov na pozadí
  • premenné shell-u a ich použitie

2. DEŇ

 • Regulárne výrazy a ich použitie
 • Programovanie skriptov v prostredí Bourne shell a TC shell
  • postupnosť príkazov
  • vetvenie – podmienky
  • cyklus
  • funkcie, návratové hodnoty, atď.

3. DEŇ

 • Programovacie jazyky a vývojové systémy – prehľad možností
  • kompilátory a knižnice
  • ladiace nástroje
 • Prehľad najčastejšie používaných pomocných a aplikačných programov
 • Konzultácie podľa požiadaviek účastníkov

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)