Kurz: Viazač bremien (Bratislava)

Popis kurzu

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., Vás pozýva na Základný kurz viazači bremiem sk. A) podľa § 17 Vyhlášky Cena za školenie: 33 € /bez DPH/ osoba

Základný kurz viazači bremiem sk. B) podľa § 17 Vyhlášky Cena za školenie: 29,70 € /bez DPH/ osoba

Miesto školenia: BOZPO, s.r.o., Vajnorská 10601/136 A, 831 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Róber Šujan Manažér školení a kurzov Školiace oddelenie

Mobil: +421 907 712 2­94 Email: robert.sujan@boz.skKontaktná osoba

Mgr. Róber Šujan
+421 907 712 294
robert.sujan@boz.sk