KURZY ÚČTOVNÍCTVA VaV - kurz Účtovník, jednoduché, podvojné, mzdové účtovníctvo a personalistika - Zilinský kraj

Základné info
 • Termín kurzov: 01.03.2018 - 09.05.2018 + 1 ďalší termín
 • Cena: 219 €
 • Poznámka k cene: Kurzy ZADARMO (preplatené úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena od: Jednoduché účtovníctvo 219€ po využití zliav - základná cena 279€, Podvojné účtovníctvo 419€ po využití zliav - základná cena 529€, Personalistika a mzdy 239€...
 • Organizátor: VaV Akademy, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kvalifikujte sa kurzom vo VaV Akademy a získajte kvalitné vedomosti, praktické zručnosti, certifikát a možnosť zamestnať sa v tejto oblasti.

⇒ hlavným cieľom je odborne vyškoliť účastníkov kurzu, aby dokázali samostatne viesť účtovníctvo a personalistiku, stali sa kvalifikovanými účtovníkmi vo vybranej účtovníckej oblasti

⇒ kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rozsahu 240 hodín: KURZ ÚČTOVNÍK s obsahom všetkých troch účtovných oblastí: (jednoduché, podvojné, mzdové účtovníctvo a personalistika)

⇒ samostatné kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:

 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • PERSONALISTIKA A MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

⇒ jednotlivé kurzy môžete absolvovať nezávisle od seba alebo v náväznosti jedného na druhý = kurz Účtovník VaV

⇒ úspešný absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou.

⇒ dbáme na:

 • dôkladne pochopenie a prepojenie teórie s praktickou výučbou
 • riešenie reálnych modelových príkladov z praxe
 • profesionálny prístup v teoretickej a praktickej výučbe
 • maximálnu spokojnosť účastníkov kurzu – flexibilné prispôsobenie kurzu po obsahovej a časovej stránke

NEPREHLIADNITE a chyťte si VaV zľavu – mínus 300 € z ceny kurzu Účtovník, mínus 60 € z cenu kurzu jednoduché účtovníctvo, mínus 100 € z ceny kurzu podvojné účtovníctvo, mínus 60 € z ceny kurzu personalistika a mzdové účtovníctvo. Viac info. o špeciálnych VaV zľavách nájdete na našej webstránke TU: https://www.vavakademy.sk/novorocne-akcie-s-vav

⇒ VaV TIP: Ste evidovaný/á na úrade práce? Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ Kompletnú ponuku Účtovníckych kurzov VaV nájdete TU: https://www.vavakademy.sk/kurzy-uctovnictva

Cieľová skupina

⇒ akreditované kurzy účtovníctva a personalistiky sú určené pre:

 • budúcich účtovníkov a personalistov
 • osoby, ktorým chýba ekonomické vzdelanie a majú záujem uplatniť sa ako účtovníci a personalisti
 • živnostníkov a podnikateľov, ktorí majú záujem o vlastné spracovanie účtovníctva, personalistiky a miezd
 • absolventov škôl a účtovníkov, ktorí nemali doposiaľ možnosť oboznámiť sa s účtovaním v účtovnom softvéri
 • pre širokú verejnosť, ktorá má záujem o ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie

⇒ podmienkou pre prihlásenie sa na kurz je ukončené stredoškolské vzdelanie

Obsahová náplň

obsahové zameranie Jednoduchého účtovníctva a Podvojného účtovníctva VaV:

 • právna úprava súčasného účtovníctva a orientácia v odbornej terminológii
 • samostatné účtovanie a účtovanie pomocou účtovného softvéru
 • práca s účtovnými dokladmi – dokumentácia účtovných prípadov, archivovanie účtovných dokladov, písomností a pod.
 • syntetická a analytická evidencia – PÚ
 • otvorenie a uzatvorenie účtovného obdobia – zostavenie účtovnej závierky, uzávierky, účtovných výkazov, JÚ – peňažný denník
 • zostavenie daňového priznania
 • personálna a mzdová agenda

obsahové zameranie Personalistiky a mzdového účtovníctva VaV:

 • základy pracovného práva a mzdovej legislatívy
 • účtovanie v mzdovom softvéri
 • formy pracovného pomeru, problematika vymeriavacieho základu priemerného zárobku, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie nezdaniteľnej časti základu dane a pod.
 • spracovanie podkladov pre výpočet mzdy – čistá mzda a príjem zamestnanca
 • zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 • spracovanie mzdovej agendy, zúčtovanie miezd, odvodov a dane z príjmov
 • registračné a oznamovacie povinnosti zamestnávateľa a iné.

⇒ záverečná skúška pri všetkých troch moduloch pozostáva z vypracovania písomného testu a riešenia komplexného praktického účtovného príkladu

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

01.03.2018 - 09.05.2018

v DOLNOM KUBÍNE kurz Účtovník - v prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na čísle 0917 888 439 alebo e-mailom na: iveta.palkova@vav.sk

Prihlásiť sa
09.03.2018 - 30.03.2018

v ŽILINE kurz Jednoduché účtovníctvo - v prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na čísle 0917 888 439 alebo e-mailom na: iveta.palkova@vav.sk

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Iveta Paľková
mobil:
+421 917 888 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu v mestách na celom Slovensku. Kontaktujte nás - naša manažérka kurzu vám rada upresní termín a miesto konania kurzu.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 51/772 13 *** zobraziť

mobil:
+421 908 996 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)