Kurz: IRRBB – Úrokové riziko bankovní knihy pohledem regulace

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy. Seznamuje účastníky s aktuálním vývojem regulace, měřením úrokového rizika, jeho řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu s ohledem na IRRBB.Cieľová skupina

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz


Organizátor